Zeytinburnu Kazlıçeşme mahallesi'nin yeni imar planları askıya çıktı

Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) Zeytinburnu Kazlıçeşme mahallesi'nde bulunan arazileri için yeni imar planları askıya çıkartıldı.

Eklenme: Son Güncelleme:
Zeytinburnu Kazlıçeşme mahallesi'nin yeni imar planları askıya çıktı

Zeytinburnu Kazlıçeşme mahallesi'nde Toplu Konut İdaresi'ne (TOKİ) aitedilecek alanlar için yeni imar planları hazırlanarak askıya çıkarıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 2006 yılında yapılan anlaşmayla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na (TOKİ) geçen parsellere ilişkin yeni imar planları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından askıya çıkarıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen bilgiye göre;

Milli Savunma Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi arasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan HAİT (Hareket Alarm İskan Tesisi) ve İGVPY (İç Güvenlik Vardiya Personeli Yatakhanesi) yapılması karşılığında arazi devrini öngören protokolün 21.12.2006 tarihinde imzalandığı, söz konusu protokol kapsamında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı mülkiyetine geçen İlimiz, Zeytinburnu İlçesi, Kazlıçeşme Mahallesi, 774 ada 6 ve 31 sayılı parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi 644 sayılı KHK hükümleri uyarınca Bakanlık Makamı?nın 19.11.2013 tarih ve 17978 sayılı Olur?u ile tadilen onaylanmıştır.

 Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8/b maddesi gereğince 06.12.2013-06.01.2014 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile web sitesinde askıya çıkarılmıştır.

Haber : Emlak Pencerem

Zeytinburnu Kazlıçeşme mahallesi'nin yeni imar planları askıya çıktı