Varlık barışı son günü 15 Temmuz 2013

Maliye Bakanlığının, "Varlık barışı" olarak bilinen düzenlemeye ilişkin Yurt Dışındaki Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Eklenme: Son Güncelleme:
Varlık barışı son günü 15 Temmuz 2013

Gerçek veya tüzel kişilerce 15 Nisan 2013 itibariyle yurt dışında sahip olunan taşınmaz varlıklar, 31 Temmuz akşamına kadar bankalara bildirilebilecek.Maliye Bakanlığının, "Varlık barışı" olarak bilinen düzenlemeye ilişkin Yurt Dışındaki Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.Tebliğ, 15 Nisan 2013 itibarıyla gerçek veya tüzel kişilerce sahip olunan ve yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların bildirim veya beyana konu edilmesine ve bazı yurt dışı kazançların gelir veya kurumlar vergisinden istisna edilmesine ilişkin Gelir Vergisi Kanununun ilgili geçici maddesinde yer alan düzenlemeye yönelik usul ve esasları kapsıyor.Gerçek veya tüzel kişilerce 15 Nisan 2013 itibarıyla yurt dışında sahip olunan ve kapsama giren taşınmaz varlıklar, maddenin yürürlüğe girdiği 29 Mayıs 2013 itibaren 31 Temmuz 2013 akşamına kadar Türk Lirası cinsinden rayiç bedelleriyle tebliğin ekinde yer alan form ile bankalara bildirilebilecek veya yine tebliğin ekinde bulunan beyanname ile gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairelerine beyan edilebilecek.Varlıklara ilişkin beyanname, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda elektronik ortamda da verilebilecek. Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yine formla aracı kurumlara bildirilmesi mümkün olacak.Yurt dışında sahip olduğu varlıkları banka veya aracı kurumlara bildiren veya vergi dairelerine beyan eden gerçek veya tüzel kişilerce, söz konusu varlıkların 15 Nisan 2013 itibarıyla yurt dışında bulunduğunun ve sahibi olunduğunun kanaat verici vesikalarla tevsik edilmesi gerekecek. Ayrıca, yurt dışında bulunduğuna ve sahip olunduğu tevsik edilen varlıkların, bildirim veya beyanın yapıldığı tarihi takip eden ay sonuna kadar Türkiye'ye getirilmesi veya bu sürede Türkiye'deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi gerekecek.

Varlık barışı son günü 15 Temmuz 2013