Üçüncü Köprü'nün geçeceği yerlerde yeni imar planları askıya çıktı

Kuzey Marmara Otoyolu geçişi kapsamında yeni imar planları askıya çıkartıldı. Buna göre Beykoz ve Sarıyer bölgelerinde Boğaziçi Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi geçişlerine ilişkin 1/5000 Ölçekli planlar askıya çıkartıldı

Eklenme: Son Güncelleme:
Üçüncü Köprü'nün geçeceği yerlerde yeni imar planları askıya çıktı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Beykoz'a bağlı Boğaziçi Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi ile Sarıyer İlçesi Rumelifeneri Boğaziçi Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi geçişlerine ilişkin 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı değişikliğini askıya açıkardı.

İstanbul'a yapılacak olan Üçüncü Köprü (Kuzey Marmara Otoyolu) geçişi kapsamında yeni imar planları askıya çıkartıldı. Buna göre; Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Boğaziçi Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi geçişi ile Sarıyer İlçesi Rumelifeneri Boğaziçi Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi geçişlerine ilişkin 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı değişikliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından askıya çıkartıldı.

08.11.2013 TARİHLİ ASKI İLAN TUTANAĞI

Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Boğaziçi Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi geçişi ile Sarıyer İlçesi Rumelifeneri Boğaziçi Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi geçişlerine ilişkin 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı değişikliği teklifleri Bakanlık Makamı?nın 08.10.2013 tarih ve 16070 sayılı Olur?u ile 644 Sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca onaylanmıştır.

Söz konusu planlar 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca 08.11.2013 ? 09.12.2013 tarihleri arasında 1 ay (30 gün) süre ile İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü binasında askıya çıkarılmıştır. İtirazlar İl Müdürlüğümüze yapılabilecektir.

 İş bu imar planı değişikliğine ait askı ilan tutanağı tarafımızca düzenlenerek imza altına alınmıştır.

Haber : Emlak Pencerem

Üçüncü Köprü'nün geçeceği yerlerde yeni imar planları askıya çıktı