TUSAGA Aktif devri başlıyor

TUSAGA Aktif ile birkaç saniye içinde uydudan istenilen yerin santimetre doğruluğunda harita ve konum bilgisine ulaşılabilecek.

Eklenme: Son Güncelleme:
TUSAGA Aktif devri başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ile Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, ATO Congresium'da düzenlenen "Ulusal Sabit GPS (GNSS) İstasyonları Ağı-TUSAGA Aktif Açılış ve Kullanıcılar Sempozyumu"na katıldı.

Bakan Bayraktar, yaptığı konuşmada, bilgi ve teknolojinin, günlük hayatın ve kamu hizmetlerinin bir parçası olduğunu, aynı zamanda bu alanda uluslararası standart ve kuralların ağırlık kazandığını söyledi.

E-devletin temel felsefesi "e-dönüşüm"ün, yeniden yapılanma ihtiyacı ve teknolojik değişimin gerekliliğini ortaya koyduğunu dile getiren Bakan Bayraktar, bundan dolayı iş süreçlerindeki yeni biçimlenmeyle, daha kaliteli ve hızlı kamu hizmeti sunmanın hedeflendiğini belirtti.

E-dönüşümle, katılımcı, şeffaf ve etkin iş süreçlerine sahip olmanın ve kurumların birlikte çalışabildiği devlet yapısı oluşturacak koşulları hazırlamanın amaçlandığına işaret eden Bakan Bayraktar, hedeflenen bu yapıyla devletin, bireyin hayatında önemli yeri olan güvenlik, adalet, eğitim, sağlık, altyapı ve ulaştırma gibi kamusal hizmetleri daha etkili sunabileceğini vurguladı.

Bakan Bayraktar, ayrıca bu yapı sayesinde devletin, serbest piyasa ekonomisinde istikrarı sağlama, ona yön verme ve hakemlik yapma faaliyetlerinde de daha etkin hale geleceğini bildirdi.

Bu çerçevede Bakanlıklarına bağlı birimlerce coğrafi bilgi veya konuma bağlı bilgi üreten pek çok projenin gerçekleştirildiğini ifade eden Bakan Bayraktar, bu projelerden bazılarının, Türkiye ulusal coğrafi bilgi sistemi kurulumu, mekansal planlama, enerji verimliliği ve kentsel dönüşüm olduğunu belirtti.

"TAPU KADASTRO BİLGİ SİSTEMİNİ KURDUK"

Bakan Bayraktar, 2003'te Türkiye'nin kadastrosunun bitirilmediğine dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Hükümet olarak ülkemizin ilk tesis kadastrosunu bitireceğiz dedik ve bitirdik. Bununla da yetinmedik, yıpranmış ve e-devlet projelerine uygun olmayan kadastro altlıklarını yenileme ve modernizasyon projesini başlattık. Bütün kadastro ve tapu verilerinin sorgulanabildiği, diğer kurumlarla bu verilerin paylaşıldığı Tapu Kadastro Bilgi Sistemi'ni ülke genelinde kurduk. Bu sayede, tapu sicilinde kayıtlı parsellerin tamamı TAKBİS bilgi sisteminde tutuluyor. Bugün herkes, kendi mal varlığını e-devlet üzerinden sorgulayabiliyor. Ayrıca harita ve harita bilgilerinin kim tarafından, ne zaman, hangi ölçekte ve nerede üretildiğini gösteren, harita ve coğrafi bilgi üretiminin tekrarının önüne geçilmesini sağlayan Harita Bilgi Bankası Projesi'ni de tamamladık."

Birkaç saniye içinde 3-4 santimetre duyarlılığında koordinat verilerinin elde edilmesini ve bütün coğrafi verilerin dayanağı olan haritayla kadastro işlerinde yüzde 30 kaynak tasarrufu sağlayan TUSAGA Aktif Projesi'ni de bitirdiklerini dile getiren Bakan Bayraktar, 4 bin 200'ün üzerinde kullanıcısı olan sistem sayesinde, yıllık 80 milyon liranın üzerinde tasarruf sağlayacaklarını kaydetti.

Bu coğrafi bilgi paylaşımı ve sunumunun sadece Türkiye'deki kurumlarla sınırlı kalmayacağını, ülkeler arasında ağ oluşturularak veri sunumu ve paylaşımının da yapılabileceğini anlatan Bakan Bayraktar, bu kapsamda Hükümetin pek çok ülkeyle ikili anlaşmalar imzaladığını, bu ülkelerin de yaptıkları çalışmalarda Türkiye'yi örnek aldığını vurguladı.

"DEPREM ÇALIŞMALARI VE METEOROLOJİK TAHMİNLERDE KULLANILACAK"

TUSAGA Aktif'in, herhangi yer ve zamanda, birkaç saniye içinde, istenilen yerin santimetre doğruluğunda harita ve konum bilgisinin elde edilebilmesini sağlayan bir uydudan konum belirleme sistemi olduğunu dile getiren Bakan Bayraktar, sistemle şu imkanların sağlanacağını bildirdi:

"Türkiye'de Uluslararası Konumlama Ağları ile uyumlu, çok hızlı ve yüksek doğrulukta konum belirlenebilecek ve bu bilgiler çevre, bayındırlık, enerji, ulaşım gibi kalkınmaya yönelik çalışmalarda kullanılacaktır. Türkiye ve çevresine ait mevcut, tektonik hareketler sürekli izlenerek deprem çalışmalarına katkı sağlanacaktır. Hassas ve güvenilir navigasyon sayesinde araç ve personel izlenebilecektir. Elektronik haberleşme ve savunma uygulamalarına katkı sağlayacak şekilde bölgesel iyonosferik modellendirme çalışmaları yürütülebilecektir. Ayrıca Türkiye ve çevresinde atmosferin modellenmesi ve daha sağlıklı meteorolojik tahminlerin yapılması mümkün olacaktır."

Piri Reis Dünya Haritası'nın insanlığa hediye edilişinin 500. yıl dönümünde, Türk haritacılığının uydularla konum belirlemede ulaştığı bu seviyenin gurur verici olduğunu belirten Bakan Bayraktar, projeye destek veren kurumlara teşekkür etti.

Bakan Bayraktar ile Yılmaz, TUSAGA Aktif'in hayata geçirilmesinde emeği geçenlere plaket verdikten sonra proje kapsamında açılan sergiyi gezdiler.

TUSAGA Aktif devri başlıyor