TOKİ Manisa Turgutlu'da 282 konut için ihale açıyor

TOKİ Manisa Turgutlu bölgesinde 282 Adet Konut ve 1 Adet Sosyal Tesis İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşini ihale edecek

Eklenme: Son Güncelleme:
TOKİ Manisa Turgutlu'da 282 konut için ihale açıyor

T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı-TOKİ Manisa İli Turgutlu İlçesi 2. Mıntıka Mahallesi 282 Adet Konut ve 1 Adet Sosyal Tesis İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi açık ihale usulü ile ihale edecektir. T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı-TOKİ Manisa İli Turgutlu İlçesi 2. Mıntıka Mahallesi 282 Adet Konut ve 1 Adet Sosyal Tesis İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi açık ihale usulü ile ihale edecektir. Söz konusu ihale T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Bilkent Plaza B1 Blok Bilkent 06800 Çankaya/ Ankara adresinde 27.06.2013tarihinde saat 14.00'da yapılacaktır. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirası)karşılığı T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı adresinden satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Bilkent Plaza B1 Blok Bilkent 06800 Çankaya/ Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ayrıntılı bilgi için http://www.toki.gov.tr/programlar/ihale/c_ilangoster.asp?id=2398 internet adresine başvurula bilinir.

TOKİ Manisa Turgutlu'da 282 konut için ihale açıyor