Anayasa Mahkemesi’nden flaş kamulaştırma kararı

Anayasa Mahkemesi'nden flaş kamulaştırma kararı

Anayasa Mahkemesi, Kamulaştırma Yasanına ilave eden, "Kamulaştırmaya veya bedeline karşı itiraz davaları açılamayacağı" kararını iptal etti.

14 Kasım 2014 - 22:32

Anayasa Mahkemesi, Kamulaştırma Yasanına ilave eden, "Kamulaştırmaya veya bedeline karşı itiraz davaları açılamayacağı" kararını iptal etti.Buna göre, "mahkemelerce idare yerine tescil kararı verilen kamulaştırmalarda, bildirimler ve diğer kamulaştırma işlemlerinin bitirmiş sayılacağı, bu kamulaştırma işlemleri nedeniyle hiçbir hak ve alacak talebinde bulunulamayacağı, kamulaştırmaya veya bedeline karşı itiraz davaları açılamayacağı, açılmış ve devam eden davaların bu asallara göre sonuçlandırılacağı"na ait kararlar Anayasa'ya ters bulundu.  CHP ve bazı mahkemeler, İçki ve Kamulaştırma Yasalarında farklıklar öngören 6487 sayılı Bazı Yasalar ile 375 Sayılı Yasa Kararında Kararnamede Farklık Yapılması İle ilgili Yasasının, bazı kararlarının iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine müracaat etmişti.  Davaları birleştirerek asaldan karara bağlayan Yüksek Mahkeme, Yasa'un 21. maddesiyle 2942 sayılı Kamulaştırma Yasanın başlığıyla değiştirilen geçici 6. maddesinin 12 ve 13. fıkralarının Anayasa'ya ters olduklarına ve iptallerine karar verdi. "Kamulaştırılmaksızın kamu hizmetine ayrılan taşınmazların bedel tespiti" başlıklı geçici 6. maddenin 12 ve 13. fıkraları, şu kararları içeriyor:  "24 Şubat 1984 tarihli ve 2981 sayılı Yasa kararlarına göre yapılan imar uygulamalarından doğan ve ipotekle güvence altına alınanlar da dahil olmak üzere her türlü alacak ve bedeller, borçlu idarelerce, ipotek veya uygulama tarihinden itibaren 3095 sayılı Yasada belirtilen kanuni ürem oranı uygulanmak suretiyle aktüellenerek alakalılarına ödenir. Bu karar devam eden davalarda da uygulanır. Bu fıkra uyarınca yapılacak ödemeler ile ilgili da bu madde kararları uygulanır. 4 Kasım 1983 tarihinden bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihe kadar kamulaştırma işlemleri bitirmemiş veya kamulaştırması hiç yapılmamış olmasına karşın fiilen kamu hizmetine ayrılan veya kamu faydanına ilişkin bir ihtiyaca tahsis edilerek üzerinde kuruluş yapılan taşınmazların idare tarafından kamulaştırılması halinde kamulaştırma bedeli ve mahkemelerce malikleri lehine hükmedilen tazminat ile bu davalara ilişkin mahkeme ve icra vekalet fiyatları de idarelerce bu maddenin sekizinci fıkrasına göre bütçelerden ayrılacak paydan ve aynı fıkrada belirtilen usule göre ödenir ve işlem yapılır. Bu alacaklar için de bu maddenin on birinci fıkrası, bu fıkra dahilinde kalan taşınmazlar hakkında açılan her türlü davalarda ise yedinci fıkra hükümleri uygulanır. Bu fıkra kararı, bu fıkra dahilinde kalan taşınmazlar ile ilgili açılan ve netleşmeyen davalarda da uygulanır." 6 ay sonra yürürlüğe girecek  Yüksek Mahkeme, Yasa'un 22. maddesiyle Kamulaştırma Yasaya ilave eden geçici 7. maddenin de Anayasa'ya ters olduğuna ve iptaline karar verdi. İptal kararının kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayarak 6 ay sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı. İptal edilen geçici 7. madde ise şöyle:  "Mülga 6830 sayılı İstimlak Yasasının 16. ve 17. maddeleri ile 2942 sayılı Yasanın mülga 16 ve 17. maddeleri uyarınca mahkemelerce idare hesabına tescil kararı verilen kamulaştırmalarda bildirimler ve diğer kamulaştırma işlemleri bitirmiş sayılır. Bu kamulaştırma işlemleri sebebiyle hiçbir hak ve alacak talebinde bulunulamaz; kamulaştırmaya veya bedeline karşı itiraz davaları açılamaz; açılmış ve devam eden davalar bu madde hükmü uygulanarak sonuçlandırılır." İçki yasasındaki farklıkların iptal istemine ret CHP, Yasa'un İçki Yasası'nda farklık yapan bazı hükümlerinin de iptalini istemişti. "Televizyonlarda içkili içkileri özendirici görüntülere yer verilmez" hükmü ile eğitim ve öğretim müesseselerindeki içkili içecek satışını tertip eden maddedeki "her türlü" ibaresinin iptali istenmişti.  Yüksek Mahkeme, İçki Yasası konusunda tertip etmelerin iptal istemlerini reddetti.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
İmar Barışı bekleyenler dikkat! Yapı Kayıt Belgesi yönetmeliği çıktı
İmar Barışı bekleyenler dikkat! Yapı Kayıt Belgesi...
TOKİ Gaziantep Kuzey Şehir kura sonuçları açıklandı! İşte Kura çekilişi isim listesi
TOKİ Gaziantep Kuzey Şehir kura sonuçları açıklandı! İşte...