Doğum izni parası ne kadar oldu?

Doğum izni parası için yeni anneleri sevindiren bir gelişme yaşandı. Devletin verdiği doğum izni ücreti bu yıl 1317 liraya yükseldi

Eklenme: Son Güncelleme:
Doğum izni parası ne kadar oldu?

Çalışan anneler 16 hafta doğum izni alabiliyorlar. Devletin verdiği doğum izni ücreti bu yıl 1317 lira arttı. 2018 yılında bu rakam 5 bin 50 lirayken, 2019 yılında 6 bin 367 liraya çıktı. Çalışan anneler 16 hafta doğum izni alabiliyorlar.  

DOĞUMDAN SONRA YARIM GÜN ÇALIŞMA 

Doğum sonrası analık hâli izninin bitiminden itibaren (doğumdan önce 8 hafta doğumdan sonra 8 hafta olarak verilen izinler) çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla kadın işçiye isteği hâlinde; 

birinci doğumda altmış gün, 
ikinci doğumda yüz yirmi gün, 
sonraki doğumlarda ise yüz seksen gün 
süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilir. 

Çoğul doğum hâlinde bu sürelere otuzar gün eklenir. 

Yarım çalışma tercih edildiği dönemlerde süt izni hakkı ortadan kalkar. Yarım çalışma sonrası tam zamanlı çalışmaya dönen kadın işçi çocuğu 1 yaşına gelmemişse süt iznini kullanmaya devam edecektir. 

DOĞUMDAN SONRA KISMİ ÇALIŞMA 

Doğum sonrası izinlerin bitiminden sonra (doğum raporu, doğum ücretsiz izni, yarım çalışma) mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar anne ya da baba işçi kısmi süreli çalışma talebinde bulunabilir. Bu talep işveren tarafından karşılanır ve geçerli fesih nedeni sayılmaz. 

Kanunun verdiği bu haktan yararlanarak kısmi süreli çalışmaya başlayan işçi, aynı çocuk için bir daha bu haktan faydalanmamak üzere tam zamanlı çalışmaya dönebilir. Tam zamanlı çalışmaya dönecek işçi, işverene bunu en az bir ay önce yazılı olarak bildirir. 

Ebeveynlerden birinin çalışmaması hâlinde, çalışan eş kısmi süreli çalışma talebinde bulunamaz. 
 

Doğum izni parası Doğum izni maaşı doğum izni maaşı ne kadar oldu