Bakanlığın yüzde 25 olan ek emsal kararına Danıştay iptali!... Kadıköy bu kararla çalkalanıyor!

Danıştay'dan kentsel dönüşümü kilitleyecek çok kritik bir karar çıktı. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği Geçici 6. Madde uygulamasına ilişkin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Eklenme: Son Güncelleme:
Bakanlığın yüzde 25 olan ek emsal kararına Danıştay iptali!... Kadıköy bu kararla çalkalanıyor!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı?nın 2015 yılı sonunda süreyi uzattığını açıkladığı ek emsal uygulaması Danıştay tarafından durduruldu. Mimarlar Odası tarafından yapılan açıklamada ?Çok hukuklu sistem yargı kararıyla durdurulmuştur.? ifadesi kullanıldı.EmlakPencerem.com muhabirinin edindiği bilgiye göre;  Mimarlar odası tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kararına yapılan itiraza Danıştay'dan kentsel dönüşümü kilitleyecek çok kritik bir karar çıktı. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği Geçici 6. Madde uygulamasına ilişkin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.BAKANLIK KENTSEL DÖNÜŞÜME EK EMSAL VERMİŞTİÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013-2014 yıllarında Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde imar haklarına ilişkin değişiklikler yaptı. 22 Mayıs 2014 tarihinde yapılan değişiklik ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği Geçici 6. maddesiyle kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binalara ek emsal ve uygulamada olan yönetmeliklerden birini tercih etme hakkı tanındı. MİMARLAR ODASI HUKUKSUZ DURDURUN DEDİMimarlar Odası yaptığı açıklamada; Bu uygulamanın imar düzeninde çok hukuklu bir sistem getirdiğini ve bunun hukuk sisteminde yeri olmadığını, anayasa ve imar mevzuatına aykırı olduğunu bu nedenle ve bu gerekçelerle Mimarlar Odasının açtığı davada, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 2015/1064 sayılı Kararıyla Yönetmeliğin Geçici 6. Maddesinin ve Genelgesinin yürütmesinin durdurulmasına karar verdiğini web sayfasından duyurdu.EK EMSALDEN YARARLANMAK İSTEYENLERİN DOSYALARI BİRİKTİPlanlı Alanlar Tip İmar İmar Yönetmeliği Geçici 6. Madde uygulaması 2015 yılının sonunda bitiyordu. Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu süreyi uzattığını yıl bitmeden açıkladı. Geçici uygulamadan en fazla yararlanılan madde ek emsal uygulaması oldu. Özellikle Kentsel Dönüşümün yoğun yaşandığı Kadıköy bölgesinde 2015 bitmeden yüzde 25 ek emsal uygulamasından faydalanmak isteyen müteahhit ve hak sahipleri başvurularının yoğunluğu dosyaların birikmesine neden olmuştu. Yüzde 25 ek emsal artışından faydalanmak isteyenlerler kentsel dönüşümde yoğunluğa neden olmuştu ki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ek emsal sürecini uzattığını açıklamıştı.EmlakPencerem.com 23 Ekim 2015 tarihinde yazmıştı!- Talep yüksek süreç bir yılı buluyorKADIKÖY KARIŞTI MAĞDURİYET BÜYÜK OLURYüzde 25 ek emsal sürecinin uzaması ile rahat nefes alan Müteahhit ve Hak sahipleri Danıştay?ın aldığı kararla yeni bir şok yaşadı. Danıştay?ın aldığı iptal kararı ile ruhsat sürecinde olan dosyaların maddi ve manevi mağduriyet yaşatacağını ifade eden Dartes Kentsel Dönüşüm Hizmetleri ve Büron Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Şahlıoğlu, Emlakpencerem.com muhabirine yaptığı açıklamada ?Kat Malikleri ile Müteahhitler arasında anlaşmalar yapıldı, sözleşmeler imzalandı. Sözleşmeler ek emsale göre yapıldı. Şu an yıkımı yapılmış, sözleşmesi ek emsale göre imzalanmış, hak sahiplerine kira bedelleri nakit ödenmiş ruhsat sürecinde yüzlerce dosya bulunuyor. Bunlardan üç tanesi sadece bize ait. Şimdi ne olacak, nasıl bir yol izlenecek bilmiyorum. Kadıköy karıştı. Dosyalar askıya alındı. Maddi ve manevi hem müteahhidi hem kat maliklerini ciddi anlamda olumsuz etkileyecek mağduriyetler olacak.? açıklamasını yaptı.DANIŞTAY?IN ALDIĞI YARGI KARARIYargı Kararında; ? İmar hukukunda kazanılmış hakkın ölçütü olarak, hukuki duruma uygun fiili durumların esas kabul edilmesi gerekmekte olup, dava konusu Yçnetmelik maddesi ile öngörülen koşulların bugüne kadar hiç inşaata başlanmamış durumlara ilişkin olması karşısında bu şartları yerine getiren ilgililer lehine kazanılmış bir haktan söz edilmesine hukuken olanak bulunmamaktadır. Öte yandan dava konusu Yönetmelik ile belirli şartlara haiz kişilere, rafklı tanım ve kurallara sahip, farklı tarihlerde yürürlüğe konulan düzenlemelerden birini tercih etme imkanı tanınmasının, bir bölgede aynı kurallara bağlı olması gereken yapılaşmalarda farklı kuralların uygulanmasına yol açacağı ve dolayısıyla düzensiz imar uygulamalarına sebebiyet vereceği açıktır.? denilmiştir.

Bakanlığın yüzde 25 olan ek emsal kararına Danıştay iptali!... Kadıköy bu kararla çalkalanıyor!